Klachtenprocedure

Wanneer u een klacht heeft mag u uiteraard altijd bij mij komen, samen bespreken we de klacht en proberen we er samen uit te komen.

Lukt dit niet dan is BijMatthy aangesloten bij de NOBCO. Meer informatie vind u op: https://www.nobco.nl/organisatie/klachtenprocedure-nobco

Sinds 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg, de Wkkgz, van kracht. Dit is voor beroepen in de zorg. Voor de therapie is BijMatthy aangesloten bij zorgvoorzzp. Meer informatie vindt u op: https://www.zorgvoorzzp.nl/klachtenprocedure/