Koele bikkels

Met de faalangsttreductie-training Koele Bikkels gaan kinderen op een vlotte en eigentijdse manier aan de slag om de faalangst van henzelf aan te pakken. De kinderen leren anders na te denken over spannende situaties. Vaak leggen zij de lat enorm hoog voor zichzelf. Dit kan voor schoolse zaken gelden, maar ook op het gebied van sport of vriendschappen ervaren veel kinderen een vorm van faalangst.

Koele Bikkels is een therapeutische faalangsttraining voor kinderen van 8-12 jaar en 12-15 jaar. Met een groepje kinderen ga ik intensief aan de gang om de faalangst stevig aan te pakken. De kinderen leren wat faalangst is, en welke soorten er zijn. Wanneer zij onderkennen welke soort faalangst bij hen speelt, is het tijd om hiermee te leren omgaan. Daarbij zijn het G-schema en het Bikkeldenken belangrijke hulpmiddelen voor de kinderen. Steeds beter kunnen zij hun Piepmiep-gedachten uitdagen en omzetten naar Bikkelgedachten.

De trainingen bestaan uit 4 bijeenkomsten van 1,5 uur per keer. Er wordt na iedere bijeenkomst huiswerk meegegeven om thuis verder te kunnen oefenen.. Ouders worden actief betrokken middels ouderbrieven met handige tips en handvatten uit het BikkelDoeBoek. Koele Bikkels is te gebruiken als groepstraining maar kan ik ook aanbiede als individueel traject.

Vragen over deze training?

Neem contact op